Påmelding digitalt EMDR oppfriskningskurs
7. november 2022

08.30 – 16.00

Kursavgift: kr 1.350,-
Gruppepris, flere på samme skjerm, kr 1.900,-


Dette er et repetisjonskurs - for deg som har Trinn 1 fra noe tilbake i tid, men som enten ikke har kommet godt igang eller som har lagt vekk EMDR for en stund og trenger oppfriskning.


• Gjennomgang av AIP-modellen
 • Behandlingsplan
 • Vanlige feil
 • Gjennomgang av standardprotokoll
 • Variasjoner, kognitive innsmett, EMDR; flash Forward mm.
 • Videodemonstrasjoner
 • Pdf av manualer for Trinn 1 og 2

 • Innholdet blir i det alt vesentlige det samme som oppfriskningskurset i mars 2021

  Påmelding
  Send en e-post til bjaasen@roros.net
  – Hvilket kurs du vil melde deg på
  – Arbeidssted
  – Fakturaadresse og ordrenummer/koststed/referanse
  – Utdanning
  – Telefonnummer

  innen 31. oktober 2022