Påmelding EMDR Trinn 1 Digitalt 10. - 13. januar 2022
(Kun 18.00 - 20.00 første dag)
KURSAVGIFT: kr 7.500,-.

Hvis kurset som skal gå med fysisk oppmøte i september 2021 blir digitalt vil dette kurset bli med oppmøte 11. - 13.01.

Se timeplan under.

Jeg bruker Zoom og Breakout Rooms. I kursets praktikum, der dere øver terapi på hverandre via PC/Mac, deles dere inn i grupper på tre, der facilitator kan gå inn i de enkelte terapirommene og veilede.

Manual og annet kursmateriell blir tilsendt som pdf.


Påmelding
Send en e-post til bjaasen@roros.net innen 21.12
– Hvilket kurs du vil melde deg på
– Arbeidssted
– Fakturaadresse og ordrenummer/koststed/referanse
– Utdanning
– Telefonnummer
REGLER FOR AVBESTILLING:
Avbestilling som blir gjort mindre enn en uke før kursets start vil ikke bli refundert. Avbestilling må skje skriftlig.
I tilfelle avlysning av årsaker utenfor vår kontroll vil påmeldte deltagere bli informert så raskt som mulig, og fullstendig refundering av innbetalt kursavgift vil bli foretatt.
Program

Digitalt EMDR Trinn 1


NB: Ta høyde for at kursdagene faktisk varer til kl. 16.00!

De siste tre kursdagene er organisert likt, mht tidspunkt for lunsj og avslutning.

Den faglige strukturen er generelt teori og demonstrasjon første del av dagen og praktikum siste del av dagen. Praktikum blir i mindre grupper.

Dag 1
kl 18.00 – 20.00 Introduksjon

Dag 2
Kl. 08.30 – 11.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 11.30 – 12.30: Lunsj
Kl 12.30 – 16.00: Tema fortsetter Praktiske øvelser

Dag 3
Kl. 08.30 – 11.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 11.30 – 12.30: Lunsj
Kl 12.30 – 16.00: Tema fortsetter Praktiske øvelser

Dag 4
Kl. 08.30 – 11.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 11.30 – 12.30: Lunsj
Kl 12.30 – 16.00: Tema fortsetter Praktiske øvelser